copyright v-consult logo

WAARDECREATIE | COMPETENTIEDENKEN | DUURZAAMHEID

“Winst is voor een bedrijf wat zuurstof is voor de mens. Als je er niet genoeg van hebt, sta je buitenspel. Maar als je denkt dat het leven om ademhalen gaat,

dan heb je het echt mis.”

“Het strategisch competentiedenken biedt ondernemingen een alternatief voor een transitie naar doelgerichte

en veerkrachtige organisaties die

de samenleving continu dienen.”

"De basis van duurzaamheid ligt in de verbinding van de mens met zijn of haar leefomgeving. 100% duurzaam betekent dan ook dat er geen scheiding wordt gemaakt tussen mens en natuur.”